CAMPEONATOS

CAMPEONATOS DISPONIVEIS

DIVULGUE SEU CAMPEONATOAQUI

1ª COPA FIGHT CLUB DE JIU-JITSU

1ª COPA REI DA SELVA DE JIU-JITSU

2ª COPA KIDS JIU-JITSU

3°ETAPA DA COPA DESAFIO BRAVOS BJJ

4 TAÇA JIU-JITSU DA CIDADE DE ITAJUBÁ

5ª COPA BOI BRANCO DE JIU-JITSU

CAMPEONATO MINEIRO 2019

CAMPEONATO MINEIRO DE JIU-JITSU KIDS

COPA RED RHINO JIU-JITSU

Copa Nova Hartz de Jiu-Jitsu parajiujitsu

III OPEN GURUPI DE JIU-JITSU

IMPERIAL KOMBAT

OPEN BRASIL JIU-JITSU

OPEN JIU-JITSU IBIRITÉ

PANAMERICANO INTERCLUBES DE JIU-JITSU

SEMINÁRIO HERBETH SANTOS

TERCEIRO CIRCUITO ALP JIU-JITSU